Nyheter

Incoord projekterar för Stockholms Konstnärliga Högskola

Installationskonsulten Incoord har skrivit avtal med Atrium Ljungberg rörande projektering av installationer vid nybyggnad av lokaler för SKH, Stockholms Konstnärliga Högskola. Uppdraget omfattar programhandlingar och ger även option på systemhandlingar samt bygghandlingar.

Incoord, Sveriges ledande installationskonsult med stark miljömission, har undertecknat ett avtal med Atrium Ljungberg som omfattar projektering och leverans av programhandlingar  rörande el, VVS, energi, styr och övervakning i SKH, Stockholms konstnärliga högskola. SKH, utbildar och forskar inom cirkus, dans, danspedagogik, film, media, opera, scenkonst och skådespeleri. Projektet avser att skapa nya lokaler för att samlokalisera verksamheten och placeras i Slakthusområdet intill Tele 2-arena och omfattar ca 29000 m2 BTA. Programarbetet skall pågå till årsskiftet 2022/2023. Projektet som helhet beräknas vara klart 2029.

Uppdraget började för drygt ett år sedan då SKH kontaktade Incoords Christoffer Haag vid framtagandet av kravställan till tävlingen för utformningen av byggnaden. Tack vare Incoords erfarenheter från bland annat projekteringen av Kungliga Musikhögskolans nya lokaler och det nya Kulturhuset Sara i Skellefteå kunde Incoord bidra med mycket kunskap om likande verksamheter.

I mer än 35 år har Incoord arbetat med att utveckla arbetsmodellen Infuture. På så sätt har de byggt ett fundament som är utgångspunkten för kundernas projekt. Det förarbete som Incoord redan gjort har de därför stor nytta av, då det både minskar ledtider och ger en totalekonomisk fördel för kunden.

– Den stora utmaningen är att få ihop alla de parametrar som finns i ett sådant här projekt, säger Christoffer Haag, uppdragsledare på Incoord. Det ställs höga energikrav på byggnaden samtidigt som skolornas krav på akustik och ventilation måste mötas. Vår arbetsmodell Infuture bidrar till att allt kan lösas på ett effektivt och smidigt sätt.

Illustration: 3XN