Nyheter

Nytt förskolekoncept byggs i Vega

Text: Martina Nyhlin

I Haninge har kommunen tagit fram ett föreskolekoncept som nu byggs på många platser i kommunen. För Tornberget fastigheter fungerar konceptet så bra att de numera alltid bygger enligt modellen.

– Det är en trygghet att oavsett var du bor i Haninge kan kommunen på sikt utlova samma kvalitet för barnen vilken förskola de än hamnar i, säger Hampus Wiberg, projektledare på Tornberget.

Förskolekonceptet innebär att en fastighet med åtta förskoleavdelningar, ett tillagningskök och en utesovavdelning tagits fram och kan återanvändas på olika platser. Det här medför att mindre tid behöver läggas på projekteringen inför varje förskola.

– Vi minimerar kostnaden och tiden för projektet, eftersom vi vet hur vi bygger förskolorna på ett effektivt sätt. Det gör att vi värnar om investeringen, säger Hampus Wiberg.

Först byggde Tornberget konceptförskolorna i prefabricerade betongelement. Men efter hand fick de krav på sig att bygga mer kostnadseffektivt. Då började de bygga i stålstomme med utfackningsväggar i stället. Nu har klimatmålen gjort att företaget utreder om det är möjligt att bygga i trästomme.

– Det är sagt att nästa förskola som byggs ska vara i trä. Vår beställare får bestämma vilken som blir nästa förskola, säger Hampus Wiberg.

Vega förskola byggs i den nya stadsdelen Vega, som ska få 3000 nya bostäder. Tornberget ska senare bygga ytterligare en konceptförskola i stadsdelen.

Konceptet har fått anpassas till omgivningarna. Estetiskt genom att fasaden byggs i trä och tegel för att passa in. Men husets placering på tomten har också styrts för att stämma med detaljplanen.

– Enligt detaljplanen ska allt i Vega byggas längs fastighetsgränsen mot allén. Vanligtvis bygger vi skolan mitt på gården och anlägger sen park runt om, men här har vi fått tänka annorlunda och även anpassa byggnaden därefter, säger Hampus Wiberg.

Dessutom är tomten förskolan står på lite utmanande.

– Vegaallén är en stor backe, så vi har fått ta upp den höjdskillnaden i invändig ramp och trappa, säger Hampus Wiberg.

En stor utmaning har varit att Covid-19 och krisen i Europa slagit hårt mot byggprojektet, med höjda materialpriser som följd.

– Vi har byggt i samverkan med Bygg Dialog, så vi har kunnat planera ihop. Men vissa smällar har vi fått ta, de går på riskpengen i projektet. Och nu har vi kommit förbi de stora riskmomenten, stommen står där och vi har ett tätt hus, säger Hampus Wiberg.

FAKTA:

Tidplan: November 2021 till oktober 2022

Byggherre: Tornberget Fastighetsförvaltnings AB i Haninge

Totalentreprenör: Bygg Dialog AB