Nyheter

Spadtag för ny BMX-bana i Hökarängen

Igår togs det första spadtaget för BMX-banan i Hökarängen. Stockholms stad saknar i dagsläget en BMX-bana som uppfyller Svenska Cykelförbundets krav på tävlingsverksamhet på elitnivå.

Fastighetskontoret och idrottsförvaltningen har därför beslutat om att bygga en helt ny bana intill Hökarängens bollplan. Anläggningen kommer att bli en regional bana för hela Stockholmsregionen.

– Nu får Hökarängen Stockholms första BMX-bana för tävlingar. Detta blir ett strålande tillskott för cykelsporten, men också för hela stadsdelen, säger Dennis Wedin (M), bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad.

– BMX-banan kommer att bli en fantastisk anläggning både föreningsliv och spontanidrott. Den kommer att locka barn, unga och vuxna från hela Stockholmsområdet och kommer också att uppfylla de krav som finns för elitverksamhet och större tävlingar. Förhoppningen är att SM i BMX kommer att arrangeras här redan nästa sommar, säger Karin Ernlund (C), idrottsborgarråd i Stockholms stad.

Anläggningen kommer att vara tillgänglig både för elitverksamhet och allmänheten.

Fakta:

Inom projektet kommer det byggas en BMX-bana, en mindre bana, en så kallad pump-track, för prova-på och träningsverksamhet. Runt banområdet ordnas en läktare av blocksten, ett sittflak av trä samt en pergola av trä. Det kommer även att uppföras en WC- och förrådsbyggnad och angöringsytor för leveranser. Intill banan anläggs en parkeringsplats som utrustas med laddstolpar. Anläggningen är tillgänglighetsanpassad för åskådare med funktionsvariationer. Projektet beräknas bli färdigt våren 2023.