Nyheter

Catena säljer fastighet i Kista för 460 Mkr

Catena har tecknat avtal om att avyttra fastigheten Vanda 1 i Kista, Stockholm via en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om 460 Mkr före avdrag för latent skatt. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 345 Mkr.

Fastigheten Vanda 1 ligger i Kista Science City, ett kluster för bolag inom informationsteknologi. Fastigheten, som från början var ett tryckeri för Aftonbladet och Svenska Dagbladet konverterades 2009 till en multifunktionsbyggnad med främsta funktion som datacenter.

Köparen av Vanda 1 är största hyresgästen InterXion Sverige AB, ett ledande datacentersbolag.

Sammanfattning:

Vanda 1 har en markareal om 38,314 kvm med en uthyrningsbar yta om 23,054 kvm, datacentret upptar 55 procent.

Byggnaden färdigställdes 1990 och konverteringen till multifunktionsbyggnad påbörjades 2009 och konstruktionen av datacentret påbörjades 2019.

Största hyresgästen InterXion Sverige AB är köparen som nu kommer att vidareutveckla byggnaden.

Försäljningsvärdet om 460 Mkr är 15 procent över det senaste bokförda värdet om 400 Mkr.

Driftnettot för Vanda 1 uppgår till 18 Mkr.  

Frånträdet beräknas ske i första delen av juli 2022.

– Catena fortsätter renodla beståndet och öka exponeringen mot moderna och hållbara logistikfastigheter. Genom försäljningen av Vanda 1 följer vi vår strategi samtidigt som hyresgästen kan fortsätta vidareutveckla fastigheten, säger Catenas Regionchef för Region Stockholm Tobias Karlsson.