Nyheter

SVEAB Anläggning förbereder för Örtuglandet

AB Stockholmshem planerar nyproduktion av 96 st hyreslägenheter i en förtätning av kvarteret Örtuglandet 1 i Åkeslund, Bromma. Projektet omfattar nyproduktion av 6 st punkthus med garage under mark. 

SVEABs åtagande är ledningsarbeten, schakt och grundläggning (slagna betong och borrade pålar totalt 640 st) samt betongarbeten för källarplatta, hissgropar och fundament.

Etapp 1: Spont, jordschakt, pålning, grundplatta och fundament.

Etapp 2: Återfyllning och dragning spont efter montage av källarväggar och stabiliserande bjälklag.

Beställare: AB Stockholmshem nyproduktion

Foto: Richard Kail