Nyheter

Vänsterpartiet:”Bygg ett nytt närsjukhus i Järva”

Vänsterpartiet i Region Stockholm vill bygga ett nytt närsjukhus i Järva, som ett sätt att förbättra folkhälsan och för att öka framtidstron i området.

Sjukvården i Järvaområdet är eftersatt. I Rinkeby-Kista finns det idag 36 vårdgivare, medans Östermalm, som bara har dubbelt så många invånare, har 220 vårdgivare. Medellivslängden mellan de två områdena skiljer sig med fyra år. 

– Vård ska ges efter behov. Ohälsan är stor i Järvaområdet och vi måste satsa där. Vi kan inte fortsätta ösa in pengar i de områden där folk mår bäst och lämna de områden med mest ohälsa i sticket, säger Jonas Lindberg (V), sjukvårdspolitisk talesperson i Region Stockholm. 

Förebilden till Järva närsjukhus är Angereds närsjukhus i Göteborg, som är ett välfungerande mindre sjukhus med ett tydligt folkhälsouppdrag. De har ett uppdrag att bidra till att jämna ut ojämlikheterna i hälsa. Det nya sjukhuset ska samla olika typer av kompetenser som ska möta behoven i området. Med ett närsjukhus kommer vårdutbudet vara i princip komplett. Det kommer att finnas akut lättare vård genom jouröppen vårdcentral. Sjukhuset ska också erbjuda hjärtmedicin, psykiatri, gynekologi, laboratorium och ögon-näsa-hals-mottagning. Sjukhuset ska också välkomna familjer genom mödravård, barnavårdscentral och familjecentral. 

– Då ohälsan i området är stor och vårdbesöken ofta tar längre tid behövs det ett sjukhus som får resurser att kunna tillgodose de behoven. Vi kan inte fortsätta ha ett sjukvårdssystem som utgår ifrån att alla kan svenska och att ett vårdbesök kan vara avklarat på 10 minuter, säger Jonas Lindberg (V), sjukvårdspolitisk talesperson i Region Stockholm. 

– Vi som bor i Järva ska inte behöva åka långt för att få nödvändig vård. Vi ska kunna få hjälp här i rimlig tid. De borgerliga politikerna har ignorerat oss för länge nu, Vänsterpartiet behövs för att visa att vår hälsa är viktig och att vi är värda att satsa på, säger Ahmed Sharaf Abdi (V), ordförande för Vänsterpartiet i Tensta-Rinkeby-Spånga.