Nyheter

Socialdemokraterna: ”Grönblåa styret nedprioriterar cykelinfrastrukturen i Stockholm”

Förra mandatperioden ökade investeringarna i cykelinfrastruktur rejält. Efter maktskiftet sjönk investeringstakten, trots att löftet om en ny cykelmiljard presenterats. Prognosen är att åter komma upp i höga investeringsnivåer år 2022-2023.

Men därefter planerar den moderatledda majoriteten att drastiskt sänka ambitionsnivån. Från år 2024 minskar investeringarna i cykelinfrastruktur drastiskt. Socialdemokraterna menar att Stockholm fortsatt behöver en hög nivå på investeringarna i cykelinfrastruktur.

De planerade besparingarna kan leda till att nödvändiga åtgärder för att förbättra framkomligheten inte blir av. De budgeterade pengarna räcker endast till 1-2 halvstora projekt per år och en mindre summa till reinvesteringsåtgärder.

– Stockholms cykelinfrastruktur är inte färdigbyggd. Den grönblå majoritetens stopp är därför obegripligt. Det finns många platser som behöver förbättras. Trafiksäkerheten och framkomligheten behöver öka och konflikterna mellan gående, cyklister och bilister behöver minska. Det säger oppositionsborgarrådet Jan Valeskog (S).

Stockholm har stora behov av att investera i säkra och trygga trafikmiljöer för både cyklister och gående. Trafikkontoret har en lista över platser som behöver förbättras. Den listan får nu läggas åt sidan.

– Stockholm behöver ha en hög och jämn nivå på cykelinvesteringarna. Det finns många platser i staden som behöver byggas om. Gatumiljön måste bli trevligare, tryggare och säkrare för alla. Det säger Jan Valeskog.

Socialdemokraterna vill prioritera och utreda cykelstråk i riktning med Birger Jarlsgatan eller Sveavägen, i riktning med Sankt Eriksgatan och i riktning med Hornsgatan. Dessa sträckor har idag hög belastning av både gående, cyklande och fordon. Situationen måste förbättras så att konflikterna mellan olika trafikanter minskar och så att framkomligheten och säkerheten ökar för både gående och cyklande.