Nyheter

Stadens medarbetare får förmånscyklar

Stockholms grönblå majoritet vill göra det lättare för stadens medarbetare att cykla. Nu ska samtliga kommunanställda erbjudas förmånscykel.

Stockholms grönblå styre vill att fler ska välja klimatsmarta färdmedel som gång, cykel och kollektivtrafik. Det gäller både på fritiden och under resor till och från jobbet. Nu ska stadens egen personal få bättre förutsättningar att pendla klimatsmart. Alla kommunanställda i Stockholm ska erbjudas förmånscykel.

– Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare med över 40 000 anställda. Det betyder att våra medarbetare tillsammans genomför miljontals arbetsresor under ett år. Vi vill att stadens anställda ska få bättre möjlighet att pendla grönt, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd Stockholms stad.

En förmånscykel är en skattepliktig förmån, som innebär att arbetsgivaren tillhandahåller en cykel som arbetstagaren får disponera fritt, även privat. Stockholms stad kommer att erbjuda förmånscyklar med bruttolöneavdrag, vilket betyder att den anställda får en lägre beskattad lön i utbyte mot en cykel. Systemet ska finnas på plats före årsskiftet.

– Poängen är att göra det billigare för stadens medarbetare att börja cykla, inte minst med elcykel. Idag kan prislappen för en elcykel utgöra en hög tröskel till att börja cykelpendla. Med stadens nya förmånscyklar kommer vi runt det problemet, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd Stockholms stad.

Sedan 1 januari 2022 finns en skattelättnad som innebär att en förmånscykel bara ska beskattas för den del som överstiger 3 000 kronor under ett beskattningsår. Därmed har det blivit ännu mer lönsamt att skaffa cykel genom sin arbetsgivare. Daniel Helldén (MP) tror att förmånscyklarna kan bidra till att minska bilåkandet.

– Förhoppningen är förstås att fler av stadens anställda ska bli motiverade att ställa bilen och istället börja cykelpendla. Stockholms stad ska vara en cykelvänlig arbetsgivare, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd Stockholms stad.