Nyheter

Täby Centrum utökar inom vård och hälsa

UnibailRodamcoWestfield fortsätter att utveckla Täby Centrum som en viktig plats för lokalsamhället när de utökar vård och hälsoklustret i Täby Centrum. Husläkarmottagningen Täby Centrum som ingår i Prima Vård, flyttar nu in till nya renoverade lokaler för att satsa på tillväxt. I samma lokaler öppnar även Mama Mia med barnmorskemottagning och en barnavårdscentral.
Öppning är planerad till våren 2023.

UnibailRodamcoWestfield som för ett tag sedan meddelade att Täby Centrum blir en del av Westfieldvarumärket i oktober, fortsätter sätta besökaren i fokus när man expanderar inom vård och hälsa.

En central del av Westfieldstrategin är att skapa värde för det lokala samhället, där vård, hälsa och wellness spelar en viktig roll. Expansionen omfattar som ett viktigt första steg flytten av Husläkarmottagningen Täby Centrum till nya fräscha lokaler och etableringen av barn och kvinnohälsovårdaktören Mama Mia.

Täby Centrum har länge varit en viktig plats för lokalsamhället, och som en del av Westfield kommer vi fördjupa arbetet med att verka för närsamhället där vård, hälsa och wellness utgör en viktig del.

– Genom att samla allt från läkare och barnmorskor till livsmedelsbutiker och biograf på ett och samma ställe vill vi sätta besökaren i centrum, möta deras många olika behov och underlätta deras vardag, säger Linda Jensen, centrumchef i Täby Centrum.

Prima Vård ser positivt på möjligheten att bygga en samlad plats för Vård i Täby Centrum där Mama Mia samarbetar med Husläkarmottagningen Täby Centrum. Vårdcentralens patienter kommer få nya, ändamålsanpassade lokaler som är mer lättillgängliga än de tidigare. Mama Mia har länge utvärderat etablering i Täby och denna möjlighet att öppna tillsammans med Husläkarmottagningen Täby Centrum är i linje med bolagets strategi. Prima Vård är även öppna för möjligheten att erbjuda specialistvårdsaktörer att hyra yta i lokalerna med delade tjänster för att erbjuda ett ännu större vårdutbud, säger Hugo Lewné, VD i Prima Vård.