Nyheter

Elisabet Elfström är Stockholms stads nya stadsträdgårdsmästare

I höst börjar Elisabet Elfström arbeta som ny stadsträdgårdsmästare i Stockholms stad. Rollen som stadsträdgårdsmästare har gjorts om och hon kommer att arbeta centralt och övergripande med hur stadens offentliga rum utformas.

Elisabet Elfström är landskapsarkitekt och kommer närmast från Sveriges Arkitekter där hon varit arkitekturteamschef och vice förbundsdirektör. Hon har även bland annat arbetat i tio år på exploateringskontoret i Stockholms stad med att utveckla stadens gröna miljöer.

– Det ska bli spännande att ta sig an uppdraget som stadsträdgårdsmästare i Stockholms stad och få arbeta övergripande med hur vi utformar Stockholm. Det känns särskilt roligt när staden satsar stort på att utveckla rollen som stadsträdgårdsmästare, säger Elisabet Elfström, tillträdande stadsträdgårdsmästare i Stockholms stad.

Som ny stadsträdgårdsmästare kommer Elisabet Elfström att få det övergripande strategiska ansvaret för gestaltningen av Stockholms stads offentliga rum. Hon kommer att vara intern rådgivare och ge expertstöd till alla kommunala förvaltningar som arbetar med stadens offentliga miljöer.

– Vi är glada att ha rekryterat en så kompetent och erfaren person som Elisabet Elfström och ser fram emot att hon ska hjälpa oss utveckla Stockholms strategiska arbete med att göra staden grönare, mer levande och inbjudande för alla stockholmare och besökare, säger Gunilla Glantz, trafikdirektör i Stockholms stad.

Stadsträdgårdsmästaren kommer att arbeta med en mängd olika frågor från utformning av torg och parker till klimatanpassningsåtgärder och hur vi vill att Stockholm ska se ut i framtiden. Det kan exempelvis handla om utformning av laddstolpar, torghandel, Levande Stockholm och hinder mot fordonsattacker. Elisabet Elfström kommer även att sitta i trafikkontorets ledningsgrupp och vara ordförande i samordningsgruppen för Grönare Stockholm.