Nyheter

Kulturarv på söder hotas av byggplaner

Hovings malmgård är ett hotat kulturreservat vid Danvikstull på östra Södermalm. Både huset från 1700-talet och trädgården utsågs 1996 till kulturreservat av Stockholms stad. Nu vill Einar Mattsson bygga ett vårdboende på tomten och låta Malmgården ingå i boendet.

”Arbetsgruppen för Hovings Malmgård” arbetar nu för att stoppa ny bebyggelse. Aktionsgruppen har presenterat ett eget förslag: ”Hovings trädgård” – en oas tillgänglig för alla. Det gröna i staden behöver värnas, inte minst på det allt mer förtätade Södermalm, menar ”Arbetsgruppen för Hovings Malmgård” vidare.

Nu har alltså Stockholm beslutat att utreda Einar Mattssons förslag. Stadens planförslag beräknas komma i slutet av 2022 för samråd och remiss. Då kan alla berörda säga sitt.

I augusti 2022 har ca 1.400 människor skrivit på gruppens upprop ”Rädda Hovings malmgård”.

Här kan man skriva på arbetsgruppens namninsamling:

https://www.skrivunder.com/radda_hovings_malmgard

Läs mer om malmgården:

Malmgården