Nyheter

Fastighetsägarna: ”Hyrorna i Stockholm behöver höjas med 9,5 procent”

”Onsdag 28 september 2022 startar den största samlade hyresförhandlingen i Sverige, ramavtalsförhandlingen för Stockholm. Hyrorna måste höjas rejält – i Stockholm handlar det om en höjning med 9,5 procent från den 1 januari 2023.”

Det skriver företrädare Oskar Öholm, Vd, Fastighetsägarna Stockholm och Nathalie Brard, förhandlingschef, Fastighetsägarna Stockholm i en debattartikel i Dagens Industri:

”I dag inleds Sveriges största samlade hyresförhandling om ett ramavtal för nästa års bostadshyror i Stockholm. Förhandlingen berör direkt nästan 100 000 hushåll i huvudstaden, men i förläningen handlar det om hyresnivåerna i hela Stockholmsregionen. För första gången ska dessa förhandlingar utgå från en modell som bostadsmarknadens parter tagit fram tillsammans. Det är en modell som gör att hyresgästerna inte drabbas fullt lika hårt som många andra hushåll, eftersom hyresvärdarna själva får bära stora delar av kostnadsökningarna. Trots det behöver hyrorna behöva höjas mer än vad vi vant oss vid. I Stockholm handlar det om en höjning med 9,5 procent från den 1 januari 2023.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.di.se/debatt/debatt-hyrorna-i-stockholm-behover-hojas-med-9-5-procent/