Nyheter

Bygglov för två bostadshus i Bagartorps centrum

Byggnadsnämnden i Solna har godkänt en ansökan om bygglov från Bostadsstiftelsen Signalisten rörande att i Bagartorps centrum uppföra två hus med 17 respektive 9 våningar.

Tillsammans ger detta ca 126 lägenheter om 1 till 4 rok. Husen planeras med s.k. levande bottenvåningar innehållande olika typer av service.

– Detta ger nya bostäder i kollektivtrafiknära läge, en välkomnande entré från Ulriksdals station in i Bagartorp och ett utökat serviceutbud, säger Torsten Svenonius M, ordförande i byggnadsnämnden.