Nyheter

Nu blir det idrottsplats i Järvastaden

Byggnadsnämnden i Solna har beslutat att bevilja bygglov för att i Järvastaden mellan Gunnarbovägen och järnvägen anlägga en idrottsplats. Inom idrottsplatsen ryms tre fotbollsplaner; en fullstor 11-spelsplan, en 9-spelsplan och en 7- spelsplan.

Därtill två planer för spontanidrott. Inom området skall även en huvudbyggnad för omklädning, mindre byggnader för stödjande funktioner och ett bullerplank uppföras.

– Detta ger ett angeläget tillskott av fotbollsplaner i ett läge som givet närheten till järnvägen är svår att utnyttja och skapar samtidigt en bra koppling mellan Järvastaden och den omgivande naturen, säger Torsten Svenonius M, ordförande i byggnadsnämnden.