Nyheter

SVEAB Anläggning bygger ny renhållningskaj i Kapellskär

SVEAB Anläggning har fått markentreprenaden för en renhållningskaj i Kapellskär.

Bland annat ska ny elkanalisation läggas och en större lagerbyggnad flyttas innan avslutande finplanering.

Beställare: NVAA (Norrtälje Vatten och Avfall).

Foto: Richard Kail