Nyheter

Boverket förutspår minskat byggande av bostäder

Under kommande år kan bostadsbristen i Stockholm förvärras av flera skäl. År 2022 förutspådde Boverket minskat byggande av bostäder och det var inte en alltför vild gissning. Samma år så kunde vi ju konstatera att nybyggnationen i Sverige gick ner med över 30 procent.

Samtidigt så är det just nu rekordmånga bostäder till salu vilket har med den ekonomiska utvecklingen att göra.

En bostadsmarknad för köpare

Just nu är bostadsmarknaden till köparens fördel eftersom utbudet av bostäder är stort. Även om du hittar bäst bolån så kommer det att vara dyrare än tidigare. Fast ökad kostnad för lån skulle då kanske kunna motverkas av en bostadsmarknad som inte rör på sig och därmed är till köparens fördel. Nya bostäder är på gång och Stockholm har flera byggprojekt planerade under kommande månader och år. Dessutom jobbar man ju med spännande projekt som att stärka den biologiska mångfalden i olika stadsdelar. Det kan ju tänkas öka livskvalitet i berörda områden och kanske också få viss betydelse för hur kraven på bostadsbyggen kommer att se ut i framtiden.

Är det brist på bostäder i Sverige?

Stor fokus ligger ju på den upplevda bostadsbristen och att man inte bygger tillräckligt för att göra något åt den. I Stockholm är det fortsatt bostadsbrist, den är inte bara upplevd, men i många andra län och kommuner råder det ingen brist på bostäder. Problemet ligger förstås i att överskottet av bostäder inte finns där folk vill bosätta sig.

Det kan ju se bra ut på pappret att du kan köpa ett eget hus med ett minimalt bolån men om detta innebär att du varje dag måste pendla till jobbet minst en timme med tåg så blir det ändå inget husköp.

En kommun som Nykvarn har god balans vad gäller utbud och efterfrågan på bostäder. Det tar cirka 45 minuter att ta sig från Nykvarn till Stockholms stad. Därmed är det ändå så att många väljer att slåss om de bostäder som finns närmre Stockholms City hellre än att flytta ut till Nykvarn eller Upplands Väsby.

Varför byggs det inte fler bostäder i Stockholm?

Om det nu finns ett så stort behov av fler bostäder närmre Stockholms stadskärna så kan vi förstås undra varför det inte byggs mer. En studie om detta har visat att det inte är höga kostnader för nyproduktion och tuffare hyresregler som leder till att man bygger färre bostäder.

Det tycks istället vara så att de främsta hindren för att bygga fler bostäder i Stockholm har med detaljplaneprocessen att göra. Det är särskilt handläggningstiden för överklagande av denna som gör att det blir svårt att få fart på byggandet. Sedan finns det inte ett enormt utbud av detaljplanelagd mark i de lägen som är av intresse.

Utöver detta så brister det vad gäller satsningar på infrastruktur. Detta påverkar också byggtakten och möjligheter till nya bostadsområden i Stockholm. I och med att det inte ser ut som att något av dessa hinder är på väg att försvinna så kommer antagligen Boverkets spådom för kommande år att vara korrekt och det kan tänkas att nybyggnation kommer att minska ännu mer.