Nyheter

Att förutse framtidens kontor en utmaning för byggbranschen

Att coronakrisen vände upp och ned på hela det globala samhället är knappast några nyheter. I dag anses pandemin i princip vara över, även om effekterna av sjukdomen fortfarande är påtagliga för många människor. Som samhälle betraktat har vi dock rört oss vidare. Restriktionerna är borta, arbetslivet är igång, affärerna rullar på.

Ändå är inte allt riktigt som vanligt. Många arbetsplatser anammade helt nya arbetssätt under pandemin, och många företag fortsätter nyttja de nya möjligheter till hem- och distansarbete som pandemin förde med sig. Skiftningen från de fysiska kontoren till en mer flexiblare arbetsplats hade sannolikt skett i vilket fall som helst, men nöden under coronaåren skyndade sannolikt på den tekniska utvecklingen som krävdes för att till exempel digitala möten skulle komma på plats.

Casino och andra branscher arbetar över landsgränser

Många företag har alltså blivit alltmer oberoende av sin geografiska position, både vad gäller att driva sin verksamhet utåt mot kunder och att få tag på kunniga medarbetare till sin personalstyrka. Branschen för casino och betting är ett bra exempel. Många spelbolag väljer av skattemässiga skäl att ha sin bas på Malta, och samtidigt anlita frilansare och anställda som sköter sina jobb hemifrån Stockholm.

På sikt förväntas allt fler företag nyttja liknande möjligheter till geografisk frihet. Och för företag inom byggbranschen, som byggföretag och fastighetsbolag, kan denna utveckling få en hel del konsekvenser. Efterfrågan och behovet av gamla tiders stora kontorskomplex kan nämligen sjunka en hel del, till förmån för allmänna co-working spaces och liknande lösningar.

Nya arbetssätt skapar behov av en ny typ av kontorslokaler

Det gamla arbetssättet som krävde medarbetarnas fysiska närvaro på kontoret fem dagar i veckan, gjorde företag beroende av kontorslokaler där samtliga medarbetare rymdes på samma gång. Det krävdes mötesrum, enskilda kontor, receptioner och ytor för social samvaro. Med det i åtanke har stora kontorskomplex och företagsparker växt fram, där företag har kunnat hyra in sig i nybyggda fastigheter en bit utanför städernas centrala delar.

När medarbetare i högre grad kan (och ibland även förväntas) arbeta från någon annan plats än kontoret, kommer många företag vilja anpassa sina kontor efter de nya förutsättningarna. Det är inte längre lika motiverat att betala höga hyror för storslagna kontorslokaler om arbetet inte längre sker på plats i lika stor utsträckning. Sannolikt kommer detta medföra en del utmaningar för de byggföretag som fortsatt satsar på gamla tiders kontorsbyggnader och företagsparker.

Byggbranschen förbereder sig för förändring

Samtidigt kommer inte behovet av arbetsplatser utanför människors hem upphöra. Under coronapandemin var människor strikt begränsade till att utföra distansarbete från sina privata bostäder. Vissa trivdes visserligen med detta, men i en trångbodd stad som Stockholm innebar två hemarbetande personer i samma hushåll vissa svårigheter. Efter pandemin vill många kombinera hemarbetets flexibilitet med att ändå lämna hemmet under arbetstid – men utan att behöva pendla några längre sträckor från hemadressen.

Sannolikt kommer detta leda till att efterfrågan på co-working spaces och frilanskontor i stadsdelar och förorter som främst är förknippade med bostadsområden (snarare än företagsparker) kommer stiga kraftigt under de närmsta åren. Samtidigt kan företagens behov av stora kontorskomplex komma att minska.

Bygg- och fastighetsbolag kommer behöva ta höjd för denna utveckling i sin planering. Byggbranschen är en bransch med långa ledtider, och en felsatsning kan bli dyrt. Kan det var läge att tacka nej till ännu en “business park” och istället rikta blicken mot möjligheterna till mindre nybyggnationer i hemmakvarteren?