Nyheter

Nytt avtal ger hyresgäster utökat inflytande

Hyresgästföreningen i region Stockholm och bostadsbolaget Victoriahem har tecknat ett omfattande boinflytandeavtal som ska stärka hyresgästernas möjlighet att påverka sitt område. 15 000 lägenheter i nio kommuner omfattas.

I korthet innebär avtalet att hyresgästerna får större möjligheter att vara med och påverka både boendemiljön och de aktiviteter som arrangeras i bostadsområdet. Det kan handla om exempelvis områdesdagar, idrottsverksamhet och läxhjälp. Avtalet fastställer bland annat en struktur som innebär att alla områden som omfattas av avtalet ska hålla regelbundna boendemöten och samrådsmöten där hyresgästerna får möjlighet att påverka. Samtliga av Victoriahems bostäder i Stockholms län omfattas av avtalet.

 – Att ha engagerade och delaktiga hyresgäster är viktigt för oss och för områdena. Det ökar både trivseln och kundnöjdheten. Genom avtalet har vi skapat en tydlig struktur och rutiner för hur boinflytandet ska gå till, så att hyresgästerna alltid kan känna sig trygga med att deras synpunkter blir hörda och att det finnas någon som kan föra deras talan om det behövs, säger Peter Ullmark, COO på Victoriahem.

I avtalet ingår också att Victoriahem ska avsätta pengar till hyresgästföreningarnas lokala verksamhet. Samtidigt inrättas en central kommitté som ska bidra till att utveckla boinflytandeverksamheten och även hjälpa till att lösa eventuella tvister som uppstår mellan hyresvärden och någon av de lokala hyresgästföreningarna.

– Hyresgästföreningen är en viktig samverkanspartner för oss och mycket av det som avtalet omfattar gör vi redan idag. Genom ett formellt avtal sänder vi en ännu tydligare signal till våra hyresgäster om att vi vill utveckla våra områden till ännu mer trygga och trivsamma boendemiljöer tillsammans med dem, säger Peter Ullmark.