Nyheter

Fördelarna med digitaliseringen av byggbranschen är många

Branscher som historiskt sätt rotar sig i fysiskt och praktiskt arbete har i regel varit aningen försiktigare med att hoppa på digitaliseringstrender, jämfört med andra verksamhetsområden. I dagens uppkopplade och digitala värld är det dock ingen som undkommer digitaliseringen helt och hållet, och även om den för med sig vissa utmaningar, så kommer den också med en rad fördelar.

Genomsyrar hela samhället

Digitaliseringen genomsyrar hela vårt samhälle och somliga branscher har till och med blivit större i sin digitala form än i sin fysiska. Det tydligaste exemplet på det är sannolikt den kommersiella spelmarknaden online, som i Sverige är betydligt större än den landbaserade motsvarigheten. Många där ute har exempelvis varit på jakt efter casino bonus omsättningsfria vid flertalet tillfällen, men aldrig eller sällan satt en fot på ett landbaserat casino.

Kontrasterna är sällan så stora för andra branscher, och i de flesta fall handlar digitaliseringen om att komplettera, utveckla eller effektivisera existerande metoder och standarder, snarare än att ersätta dem helt och hållet. För byggbranschen och dess många olika grenar är det – av naturliga skäl – omöjligt med fullständig digitalisering och automation, men i allt större utsträckning börjar den omfamna de lösningar som digitaliseringen kan medföra.

Inom konstruktion, arkitektur och design är de digitala verktygen som existerar redan en naturlig del av branschstandarden, men även för individerna som är ute på arbetsplatsen kan digitaliseringen komma med sina fördelar.

Viktigt för organisationen

Först och främst har digitaliseringen av byggindustrin lett till en effektivisering av mycket administrativt arbete, vilket också gäller för de flesta andra verksamhetsområden. Allt från kommunikation till planering har genom åren varit ökänt tidskrävande inom byggbranschen, men med dagens många digitala hjälpmedel har det blivit ett avsevärt mycket mindre problem.

Den här typen av effektivisering leder också till att personal kan fokusera mer på sina andra arbetsuppgifter, och på så sätt går allt arbete fortare framåt. I längden öppnar det upp för snabbare resultat och förbättrad lönsamhet. När det kommer till organisationen av ett företag inom byggbranschen har digitaliseringen blivit en ren nödvändighet för att kunna leverera i tid och förbli konkurrenskraftig.

För arbetarna ute på arbetsplatser upplevs många av dessa organisatoriska fördelar i form av tydligare arbetsuppgifter, smidigare kommunikationsutbyten med dem som fattar beslut och ett arbete som i allmänhet kan utföras med bättre precision och effektivitet.

Kan leda till oväntade fördelar

Den som har varit på en byggarbetsplats är väl medveten om att det kan vara en farlig plats om man inte är försiktig och vet vad man gör. Branschen har till viss del också varit plågad av påfrestande arbetstider, fysiskt krävande arbetsuppgifter och en tidspress som ökar stressen.

Olycksriskerna i kombination med stress är givetvis inte en bra kombination, vilket gör det än viktigare med den tydlighet, organisation och effektivisering som digitaliseringen kan leda till. Därför är det också nödvändigt att vara öppen för de oväntade fördelar som den digitala samtiden kan föra med sig – som exempelvis minskad stress och följaktligen en tryggare arbetsmiljö och andra oanade lösningar.

Det brukar sägas att man inte kan lära en gammal hund att sitta, men det är inte alltid sant. Byggindustrin är en uråldrig bransch som är ett tydligt bevis på hur den ibland utmanande digitaliseringen kan föra med sig många fördelar.