Nyheter

Så ser svenska företag på att rekrytera utomlands 

Deel och YouGov har undersökt svenska företags attityd till att anställa utomlands och rekrytera på distans. Sverige lider av talangbrist, men företag upplever det som komplicerat att anställa och leda globala team.

Deel är ett av världens mest snabbväxande bolag. Farten i tillväxten pekar på en arbetsmarknad i snabb förändring, där arbetsgivare har svårt att rekrytera rätt kompetenser på hemmaplan.

Deel har genomfört en undersökning bland svenska företag, bland annat för att ta tempen på hur de ställer sig till att rekrytera utomlands för att lösa talangbristen.

En stor del av företagen kan tänka sig att rekrytera i utlandet. Men 42 procent av deltagarna i undersökningen upplever svårigheter vid anställning utomlands. Bland de kompetenser företag har svårast tillsätta hittas exempelvis IT-utvecklare, en flexibel roll som går att utföra på distans. Problem med rekrytering anges vara det största hindret för tillväxt, enligt undersökningen.

Stockholm har flest startup-anställningar

Enligt en annan rapport, Nordic Startups från Danske Bank och Dealroom, erbjuder Stockholm den högsta koncentrationen av startup-anställningar i Norden, med över 65 000 jobb. Norden är Europas mest entreprenörstäta region med över 546 aktiva startups per miljon invånare, samtidigt som allt fler utländska startups etablerar lokala kontor i regionen. Det gör att konkurrensen om rätt kompetens blir tuff.

Deels hela idé är att erbjuda verktyg och know-how för att en organisation ska kunna rekrytera och ta hand om arbetskraft på distans. Med Deel kan HR-avdelningen effektivisera arbetsflöden, begära och godkänna ledighet, genomföra introduktion av anställda, hantera möten, och mycket mer.

– Att använda sig av Deel ger arbetsgivare möjligheten att enbart fokusera på att hitta rätt kompetens utan att ta hänsyn till geografi. En modern arbetsmarknad bryr sig inte om gränser. Men team som är spridda över världen skapar nya utmaningar. Vi förstår att det kan kännas främmande, men det finns verktyg och processer som underlättar, säger Daniel Eisenberg.

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden21 – 25-09-2022 har sammanlagt 303 intervjuer via internet genomförts med personer i åldern 18+ som driver eget företag och/eller jobbar i ett företag som håller på att startas upp”.