Nyheter

Energideklarationen – ett steg mot ett bättre miljöarbete

Energideklarationen är ett viktigt steg för företag och organisationer som vill arbeta proaktivt med sitt energisparande. Genom att ta fram en energideklaration får man en bra översikt över energianvändningen och kan identifiera områden där det går att spara in på energianvändningen.

Energideklarationen är ett viktigt verktyg i miljöarbetet och ett steg mot ett bättre miljöarbete.

Är det obligatoriskt att ha en energideklaration för alla fastigheter?

Det är inte obligatoriskt att ha en energideklaration för alla fastigheter, men det är rekommenderat att göra en gång per år. Energideklarationen ger dig en uppfattning om hur mycket energi din fastighet förbrukar och vad du kan göra för att minska ditt energiintag. Energideklarationen är ett bra verktyg för att hitta energisparande åtgärder som passar just din fastighet.

Energideklarationen – viktigt steg i ditt arbete med energi och miljö

Energideklarationen är ett viktigt steg i ditt arbete med energi och miljö. Den visar hur mycket energi som går åt för olika aktiviteter i ditt hus, och ger dig tips om hur du kan minska din energianvändning. Energideklarationen innehåller också information om vilka material och produkter som är bäst för miljön. Detta är viktig information för alla som vill göra sitt bidrag till en bättre miljö.

Energideklarationen är en rapport som du får från din energikonsult. Rapporten visar hur mycket energi olika aktiviteter i ditt hus kostar, samt ger dig tips på hur du kan minska din energianvändning. Energideklarationen innehåller även information om vilka material och produkter som är bäst för miljön. Detta är viktig information för alla som vill göra sitt bidrag till en bättre miljö.

Hur mycket energi sparar du när du gör en energideklaration?

Det är svårt att säga exakt hur mycket energi du sparar när du gör en energideklaration. Detta beror på flera faktorer, som vilken typ av hus du har, hur stort huset är och hur mycket energi du använder i ditt dagliga liv. En energideklaration innebär dock alltid att du får en bättre överblick över din energianvändning, och det kan hjälpa dig att identifiera områden där du kan spara energi. Genom att göra en energideklaration får du också möjlighet att jämföra din energianvändning med andra hus i samma storlek och med samma typ av uppvärmning. Det finns olika typer av energideklarationer, men den vanligaste är den så kallade Boverkets energideklaration.

Alla företag som uppför byggnader är skyldiga att anlita en certifierad energiexpert för att ta fram en energi- och miljöbedömning. Denna ska sedan ligga till grund för ett miljöarbete.