Nyheter

”Lös energikrisen utan att snåla eller frysa”

Hösten och vintern har präglats av information kring hur vi kan spara energi – främst genom att snåla och frysa. Nu behöver vi följa upp de akuta beteendeförändringarna med praktiska och långsiktiga energieffektiviseringslösningar. Energieffektiviseringsföretagen (EEF) uppmärksammar enkla åtgärder och teknik som minskar energianvändningen utan sänkt komfort, och efterfrågar samtidigt en modig energipolitik; med regler och styrmedel som kan lösa energikrisen på lång sikt.

Under de senaste månaderna har medierna exploderat med kampanjer och spartips gällande energi. GodEl listar 32 sätt man kan spara el hemma, Energimyndigheten gick under hösten ut med sin slogan ”Varje kWh räknas” och nu senast lanserade Energiföretagen kampanjen ”hELa Sverige snålar!”. Den gemensamma nämnaren är att informationen till stor del fokuserar på akuta energibesparingar genom beteendeförändringar – förändringar som kräver att vi snålar och sänker vår komfort.

Lösningen på den rådande energikrisen börjar mycket riktigt med beteendeförändringar, men vi får inte glömma bort att vi som nation också behöver energieffektivisera. Effektivisera för att spara energi mer permanent och på ett sätt som inte innebär en sänkt levnadsstandard. Sverige har nu en möjlighet att följa upp de akuta beteendeförändringarna med just praktiska och långsiktiga energieffektiviseringsåtgärder och smart teknik i hus, fastigheter och industrier.

En modig energipolitik leder till fler åtgärder

För att göra detta på bred front behöver vi en modig energipolitik, politikerna behöver införa regler och styrmedel som strävar mot en minskad energianvändning i olika delar av samhället på lång sikt. Parallellt behöver företag, industrier och privatpersoner ta ställning till och agera för att på ett mer permanent sätt minska sin energianvändning genom energieffektivisering. Vi behöver en kampanj som sätter varaktiga energieffektiviserande insatser i centrum – för att se till att det sker långsiktiga investeringar. I detta bör politiken visa vägen, för att allmänheten enkelt ska kunna haka på.

Och det behöver faktiskt varken vara svårt, krångligt eller dyrt att energieffektivisera. Som privatperson kan du till exempel köpa ett bra styrsystem för att reglera uppvärmningen hemma, uppgradera fönster (byta ut eller tilläggsisolera) eller köpa snålspolande kranar som en start. Fastighetsägare och företag kan installera närvarostyrd belysning och industrin behöver ofta åtgärda läckande tryckluftsystem. Trycket på branschen är stort just nu av förklarliga anledningar, och vissa åtgärder går inte att utföra direkt på grund av bland annat långa leveranstider. Därför är det viktigt att komma ihåg att det kommer en vinter nästa år också, och planera inför den. Det finns ett kinesiskt ordspråk som lyder: ”Den bästa tidpunkten att plantera ett träd var 20 år sedan. Den näst bästa tidpunkten är nu.”. Ordspråket skulle lika gärna kunna handla om energieffektivisering.

Energieffektivisering en avgörande pusselbit

Om Sverige vågar satsa på att verkligen investera i energieffektiviserande åtgärder blir vi alla bättre rustade för framtiden. Det skulle dämpa energipriserna och säkra att de som har höga energikostnader nu klarar sig bättre nästa år. Det har även stora fördelar för klimatet och svenskt näringsliv samt bidrar till att hjälpa andra länder i Europa att säga nej till rysk energi. Allt detta samtidigt som det innebär en stor samhällsekonomisk vinst.

– Energieffektivisering är en avgörande pusselbit för att Sverige ska kunna uppfylla sina klimatmål. Det finns många skäl att effektivisera sin energikonsumtion, inte minst det faktum att det är mer kostnadseffektivt att minska sin befintliga konsumtion än att öka investeringarna i nya energikällor. Energieffektivisering är ett ämne som av naturliga skäl står högt på agendan just nu, det har skapat ett tillfälle som vi bör ta vara på, säger Lotta Bångens, VD EEF.

Alla är vinnare i ett mer energieffektivt Sverige, och ingen ska behöva snåla eller frysa.